imgboxbg

Yunxiao Sand Water Co., Ltd.

  • Categories:Branch
  • Author:
  • Origin:
  • Time of issue:2020-06-09 22:40
  • Views:

Yunxiao Sand Water Co., Ltd.

(Summary description)

  • Categories:Branch
  • Author:
  • Origin:
  • Time of issue:2020-06-09 22:40
  • Views:
Information

Yunxiao Sand Water Co., Ltd.
Address: No. 76 Dingxi Road, Pumei Town, Yunxiao County, Zhangzhou City, Fujian Province
Postcode: 363300

Online customer service
Customer service hotline
0595-22886800 0595-22886800
Service time:
8:30 - 17:30
Customer service group:
在线客服

Copyright © Fujian Lanshen Environmental Technology Co., Ltd.

Powered by www.300.cn  闽ICP备17001475号-1